سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
10-5- مقدار و ارزش واردات و صادرات انواع کالا از گمرک های استان: 1394 (تن-میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9