سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
8-1- منابع اب های زیر زمینی و مقدار سالانه آن ها (1): (میلیون متر مکعب)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9