سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
9-16- متوسط قیمت یک متر مربع زمین ساختمان های مسکونی کلنگی و زیر بنای واحدهای مسکونی معامله شده در بنگاه های معاملات ملکی در شهر رشت: (هزار ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9