سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
٨-١٣- مانده بدهي بخش غير دولتي به بانكهاو مؤسسات اعتباري غير بانكي بابت تسهيلات اعطايي براساس عقود اسلامي در پايان سال ١٣٩٣(١) : (ميليون ريال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9