سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-8- تعداد پایانه، سفر و مسافر (1) جابجا شده برون استانی از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای بر حسب شهرستان: 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9