سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
11-5- تعداد سفر و مسافر جابجا شده درون استانی (بر اساس صورت وضعیت حمل مسافر) از طریق پایانه های مسافربری توسط انواع وسایل نقلیه عمومی مسافری جاده ای به تفکیک ماه
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9