سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
7-4- سرمایه گذاری کارگاه های صنعتی دارای پروانه بهره برداری صادر شده (1) توسط سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گیلان: (میلیون ریال)
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9