سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
1-17- اطلاعات هواشناسی شهر لاهیجان بر حسب ماه: سال 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9