سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
برای ورود به این فرم نیاز به کلمه عبور می باشد ، لطفا کلمه عبور را در قسمت پایین وارد نمایید و سپس روی دکمه تایید کلیک نمایید :
سامانه پذیرش مقالات و اخبار فصلنامه تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی گیلان

بسمه تعالي

سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان

معاونت آمار و اطلاعات

فراخوان ارسال مقالات فصلنامه تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی گیلان

مقدمه:

سازمان برنامه و بودجه استان گيلان در راستاي اشاعه و ارتقاء فرهنگ GIS در سطح جامعه و نيز کمک به تبادل تجربيات موفق در عرصه کاربرد اطلاعات مکاني، نسبت به تهيه و انتشار "فصلنامه تخصصی نقشه و اطلاعات مکاني گيلان" اقدام نموده است.

 کلیات تهیه این فصلنامه از سوی کمیته تخصصی تهیه نشریه GIS استان گیلان در سال 1393 تهیه و برای طرح در گروه کارشناسی کاربران GIS  استان گیلان ارائه گردید. در چهل و یکمین جلسه گروه کارشناسی کاربران GIS  استان گیلان، تهیه این فصلنامه مصوب و برای طرح و تأیید به شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان ارائه شد. نهایتاً، موضوع تهیه و انتشار فصلنامه  GIS در سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گیلان در سال 1394 به تصویب رسیده و جهت اجرا به این سازمان ابلاغ گردید. پس از آن، اقدامات مورد نیاز جهت اخذ مجوز انتشار فصلنامه  مذکور بعمل آمد که مجوز مورد نظردر خردادماه سال 1395 از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر گردید.

بدينوسيله از کليه متخصصين، کارشناسان، دانشجويان و دست اندرکاران علوم اطلاعات مکاني و GIS دعوت مي‌شود مقالات خود را با استفاده از فايل «کليات، اهداف، نحوه جمع‌آوري و ارسال مقالات» و «راهنماي تهيه مقاله» تهيه نموده و جهت بررسي و انتشار در فصلنامه مذکور از طريق اين سامانه ارسال نمايند.

*نويسندگان محترم در صورت وصول نامه پذيرش مقاله، از سوي مدير مسئول فصلنامه مي‌بايست در خصوص تکميل، امضا و ارسال فرم حق نشر اقدام نمايند.

نحوه ارسال مقاله براي فصلنامه تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی گیلان

نويسندگان محترم مقاله می توانند فایل wordمقالات خود را پس از انطباق با راهنمای تهیه مقاله به همراه فايل pdf آن، از طريق گزینه ثبت اطلاعات جدید ارسال نمایند.

رایانشانی دبیرخانه فصلنامه :  map_j@mpogl.ir 

 «کليات، اهداف، نحوه جمع‌آوري و ارسال مقالات»    

«راهنماي تهيه مقاله»

«فرم حق نشر»

دانلود شماره های انتشار یافته فصلنامه تخصصی نقشه و اطلاعات مکانی گیلان:

                          فارسی                 English

کد رهگیری :
کلمه عبور :
تصویر امنیتی :
عبارت مشاهده شده در تصویر را وارد نمایید :
ابتدا شما باید یک کلمه عبور برای تکمیل فرم اطلاعاتی انتخاب نمایید. این کلمه عبور و کد رهگیری که پس تکمیل و ارسال اطلاعات در اختیار شما قرار خواهد گرفت، برای ویرایش و پیگیری ارجاعات فرم ارسالی شما مورد نیاز خواهد بود لذا در حفظ آن کوشا باشید.
کلمه عبور :
تکرار کلمه عبور :
تصویر امنیتی :
بازگشت این اطلاعات قابل ویرایش نیستند
اگر اطلاعات در گردش کار قرار گرفته باشند یا تایید نهایی شده باشند قابل ویرایش نخواهد بود.
روند ارجاعات اطلاعات وارد شده توسط شما عبارتست از :
این فرم توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
©2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.11
کد رهگیری اطلاعات وارد شده در فرم عبارت است از :
 
لطفا این کد رهگیری را ذخیره نمایید.این کد رهگیری نشاندهنده اطلاعات ثبت شده شما بوده و برای ویرایش اطلاعات به آن نیاز خواهید داشت